Bewerbung

Děkujeme za Váš zájem o pracovní pozici v týmu Extrunet. Žádost o pracovní místo můžete podat přes náš online-portál. Vyplňte, prosím, následující formulář a nahrajte dokumenty k žádosti o pracovní pozici (max. 5MB). Překontrolujte si, prosím, že máte nahrány všechny potřebné dokumenty a vyplněna povinná pole, bohužel není možné si dočasně uložit Vámi nahrané záznamy. Po odeslání Vaší žádosti Vám bude doručeno potvrzení na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Vzhledem k Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), platném od 25.05.2018, jsme povinni Vás informovat o rozsahu, formě a zákonnosti zpracování Vašich osobních údajů. Více informací o ochraně a zpracování Vašich údajů naleznete zde >>


Vielen Dank für Ihr Interesse an einer Mitarbeit im extrunet Team. Gerne können Sie sich über unser Online-Portal bewerben. Bitte füllen Sie folgendes Formular vollständig aus und laden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen hoch (max. 5MB). Achten Sie bitte auf die Vollständigkeit Ihrer Unterlagen und halten Sie die benötigten Dateien im Voraus bereit, da eine Zwischenspeicherung Ihrer Eingaben leider nicht möglich ist. Nach dem Absenden Ihrer Bewerbung erhalten Sie eine Bestätigung an Ihre E-Mail-Adresse.

Aufgrund der mit 25.05.2018 in Kraft tretenden Datenschutzgrundverordung (DSGVO) sind wir verpflichtet, Sie an dieser Stelle über Umfang, Form und Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu informieren. Nähere Informationen zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie hier >>